Oprogramowanie

Jesteśmy producentem
zarówno urządzeń,
jak i oprogramowania

Naszą dużą przewagą konkurencyjną jest integracja naszych rozwiązań z systemami wprowadzonymi przez inne podmioty – mamy liczne wdrożenia w tym zakresie.

Oferujemy też doradztwo techniczne, analizę przedwdrożeniową etc. Specjalistyczną pomoc techniczną na każdym etapie wdrożenia.